Wie zijn wij

Wij zijn een vereniging die actief betrokken is bij het zaalvoetbal en bij het jaarlijkse grasvoetbaltoernooi en andere activiteiten voor haar leden. Daarnaast streeft de vereniging ideële doelstellingen na door het ontwikkelen van lokale initiatieven op het gebied van sport, spel en welzijn voor de gemeenschap van Hillegom met een belangrijke focus op de jeugd. Daartoe heeft de vereniging recent een Raad van Advies in het leven geroepen van wijze mannen en vrouwen uit de gemeenschap die deze goede doelen concreet vorm  gaan geven.